foto: Gustav Nyström

Spetsstjärtad smörbult - Kelvin Hylen

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2022-06-14
uppdaterad:2022-06-15 21:01:03