Pirål - Emanuel Nordin

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:30
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2022-06-20
uppdaterad:2022-06-20 07:22:35