foto: Patrik Andersson

Harr - Patrik Andersson

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:170
längd:
fångstplats:Västerdalälven
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2022-06-18
uppdaterad:2022-06-21 07:31:47