Öring - Kjell Svensson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:3240
längd:67
fångstplats:Mollön
metod:Spinn
bete:Drag
fångstdatum:1992-04-09
uppdaterad:2014-05-28 21:37:18