Asp - Axel Larsson

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:
längd:
fångstplats:Göta älv
metod:Jiggfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2022-06-27
uppdaterad:2022-06-27 06:40:52