foto: Robin kanthe

Grönling - Gustav Nyström

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Bäck, Halmstad
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2022-06-26
uppdaterad:2022-06-27 12:19:21