Mört - Axel Larsson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:600
längd:35
fångstplats:Vallgraven I Göteborg
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2022-07-02
uppdaterad:2022-07-03 09:58:04