Nors - Gustav Nyström

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:
längd:
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Pimpel
bete:Pilk Med Maggot
fångstdatum:2022-07-05
uppdaterad:2022-07-05 19:59:14