Harr - Anders Lilja

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:940
längd:50
fångstplats:Västra Abborrvikarna
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2022-07-04
uppdaterad:2022-07-07 06:35:05