Strupsnittsöring - Anders Lilja

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:440
längd:35
fångstplats:Stor-Åtjärn
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2022-07-01
uppdaterad:2022-07-07 06:35:07