Storspigg - Kjell Svensson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:5
fångstplats:Gullmarsfjorden, Skredsvik
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2022-07-08
uppdaterad:2022-07-09 10:12:13