Sarv - Anders Lilja

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:1440
längd:45
fångstplats:Motala Ström
metod:Bottenmete
bete:Bröd
fångstdatum:2022-05-14
uppdaterad:2022-07-10 06:48:24