Taggmakrill - Anders Lilja

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:460
längd:38
fångstplats:Måseskär
metod:Häckla
bete:Makrillstrimla
fångstdatum:2021-09-04
uppdaterad:2022-07-10 06:48:26