Ruda - Kjell Svensson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:775
längd:33
fångstplats:Hillingsätersjön
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2022-07-12
uppdaterad:2022-07-13 20:37:22