foto: Emanuel Nordin

Mal - Erik Siemers

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2022-07-16
uppdaterad:2022-07-18 18:00:17