foto: Erik Siemers

Mal - Emanuel Nordin

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:
längd:
fångstplats:Skeingesjön
metod:Bottenmete
bete:Björkna
fångstdatum:2022-07-17
uppdaterad:2022-07-18 18:00:19