foto: Hans Majestät

Öring - Iris Sundgren

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:525
längd:38
fångstplats:Bäck Nära Falkenberg
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2022-07-19
uppdaterad:2022-07-19 19:24:07