Kolja - Albin Lindqwist

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:14
fångstplats:Gullmaren
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2022-07-15
uppdaterad:2022-07-20 20:36:38