Långa - Ludwig Essén

art:Långa (Molva molva)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2022-07-23
uppdaterad:2022-07-24 09:03:13