Klorocka - Simon Abrahamsson Norén

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:340
längd:
fångstplats:Gullmaren
metod:
bete:
fångstdatum:2021-02-07
uppdaterad:2022-07-26 13:11:28