Atlantisk bonito - Simon Abrahamsson Norén

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:
längd:
fångstplats:Bua
metod:
bete:
fångstdatum:2017-08-29
uppdaterad:2022-07-26 13:20:31