Rysk simpa - Lars Örnskov

art:Rysk simpa (Cottus koshewnikowi)
vikt:
längd:8
fångstplats:Torne älv Svanstein
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2022-07-27
uppdaterad:2022-07-27 19:15:15