Pirål - Ludwig Essén

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2022-07-28
uppdaterad:2022-07-29 05:40:46