foto: Mio

Gräskarp - Marc Westrin

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:16200
längd:106
fångstplats:Tegelbruksdammen
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2022-07-10
uppdaterad:2022-07-29 05:40:48