Pirål - Erik Siemers

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2022-07-28
uppdaterad:2022-07-30 05:51:41