foto: Andreas Ekfeldt

Silverruda - Anders Lilja

art:Silverruda (Carassius gibelio)
vikt:1030
längd:39
fångstplats:Närkån Gotland
metod:Bottenmete
bete:Majs/mask
fångstdatum:2022-07-31
uppdaterad:2022-07-31 06:29:38