Stensimpa - Axel Larsson

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:7
fångstplats:Säveån
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2022-08-01
uppdaterad:2022-08-02 06:49:37