foto: Dampunge

Stensimpa - Linus Wetterström

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:9
längd:9
fångstplats:Biflöde Till Göta älv
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2022-08-01
uppdaterad:2022-08-02 06:50:54