foto: Robin Kanthe

Gräskarp - Kelvin Hylen

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:
längd:
fångstplats:Delsjödammarna
metod:Frilina
bete:Giffel Vanilj
fångstdatum:2022-08-03
uppdaterad:2022-08-05 13:18:55