foto: Mats Lagerkvist

Skrubbskädda - Mats Lagerkvist

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad: