foto: Mats Lagerkvist

Björkna - Mats Lagerkvist

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:870
längd:
fångstplats:Älvkarleby
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: