foto: Mats Lagerkvist

Benlöja - Mats Lagerkvist

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Östhammar
metod:Toppknutet
bete:Maggot/mask
fångstdatum:
uppdaterad: