foto: Mats Lagerkvist

Stäm - Mats Lagerkvist

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Älvkarleby
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: