foto: Tobias Ekvall

Vimma - Mats Lagerkvist

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:1050
längd:
fångstplats:Älvkarleby
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: