foto: Mats Lagerkvist

Öring - Mats Lagerkvist

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:Byströmmen
metod:Flugfiske
bete:Torrfluga
fångstdatum:
uppdaterad:2022-08-08 09:54:59