foto: Erik Siemers

Ruda - Erik Siemers

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Marstrand Näckrosdammen
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2022-08-12
uppdaterad:2022-08-13 05:56:49