foto: Gustav nyström

Stäm - Erik Siemers

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2022-08-12
uppdaterad:2022-08-13 05:56:57