Lax - Erik Siemers

art:Lax (Salmo salar)
vikt:2450
längd:61
fångstplats:Lilla Edet
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2022-08-13
uppdaterad:2022-08-13 19:01:27