Mindre kungsfisk - Andreas Schild

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:200
längd:23
fångstplats:Nidingen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2022-08-13
uppdaterad:2022-08-14 05:53:38