Slätvar - Adam Pihlquist

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:850
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2022-07-13
uppdaterad: