Småspigg - Adam Pihlquist

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Vallda Golfbana
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2022-07-06
uppdaterad: