Skrubbskädda - Adam Pihlquist

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:510
längd:
fångstplats:Kungsbacka ån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-10-09
uppdaterad: