Sarv - Adam Pihlquist

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:
längd:
fångstplats:Äntasjön
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-08-23
uppdaterad: