Sandskädda - Adam Pihlquist

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2022-07-12
uppdaterad: