Rödspätta - Adam Pihlquist

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:800
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:2020-05-29
uppdaterad: