Ruda - Adam Pihlquist

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Marstrand
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2022-07-19
uppdaterad: