Näbbgädda - Adam Pihlquist

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:625
längd:76
fångstplats:Röda Holme, Onsala
metod:Spinn
bete:Skeddrag
fångstdatum:2020-05-13
uppdaterad: