Mört - Adam Pihlquist

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:
längd:
fångstplats:Upperud, Vänern
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2022-06-23
uppdaterad: