Nors - Adam Pihlquist

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:
längd:
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2022-07-08
uppdaterad: