Makrill - Adam Pihlquist

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:550
längd:
fångstplats:Kungsbacka Fjorden
metod:Mete
bete:Stagg
fångstdatum:2020-07-15
uppdaterad: